Patia AB väljer biobränsle

Patia AB har tecknat en order med Vuab för ny uppvärmning på Kung Karlsgården i Kungsör. Patia AB konverterar från fossil olja till pellets..

Vuab kommer att leverera en ny pelletspanna, vilket betyder minskade uppvärmningskostnader med 70% och en minskning av CO2-utsläppen med 161 ton per år.

Den nya pelletspannan beräknas vara i drift under våren 2019.