ONAB Transport installerar värmepumpar

ONAB Transport Sweden AB i Eslöv har tecknat avtal med Vuab gällande leverans och installation av två Mitsubishi luft/vattenvärmepumpar för uppvärmning av kontor och bussverkstad.

Värmepumparna kommer att ersätta befintlig gaspanna vilken konverteras till bioolja och bibehålls som spetspanna.

Vuab har hjälpt ONAB Transport Sweden AB med projektering och dimensionering av aktuell värmepumpslösning samt ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet vilket de har blivit beviljade med 60 %.

Lösningen kommer medföra en årlig besparing på 212 000 kWh samt ca 80 ton CO2 per år.

Vill du veta mer, kontakta Pär-Olof Åkesson, telefon 040-49 57 52 eller e-post par-olof.akesson@vuab.se