Om oss

Vår vision. Vår affärsidé. Vår affärsmodell.

VUAB - om oss

Vuab AB är ett familjeägt företag som grundades i Småland 1974 under namnet Ventilationsutveckling AB. Idag förkortat till Vuab.

Det började med luftrening och kyla...

Inriktningen var från början luftrening men övergick till kyla och inomhusklimat. Vuab växte och blev rikstäckande tillsammans med kunder som hade behov av kyla - främst teknisk utrustning - som teknikrum, teknikbodar, serverrum och liknande. Även tandläkare, sjukhus, veterinärer, butiker, och restauranger var några typer av kunder som snabbt ökade i antal.

Kontor etablerades i Täby, Göteborg, Jönköping och Malmö där vi finns än i dag.

... som blev kyla och värmepumpar

Tekniken för kyla är densamma som för att alstra värme med värmepumpstekniken och därför var steget inte långt till att även erbjuda värmelösningar. Kontrakt skrevs med Japanska Toshiba och Vuab blev generalagent för Toshiba luftvärmepumpar i Sverige 1981. Företaget fortsatte att öka försäljningen av kylmaskiner tillsammans med en del andra produkter som funnits med sedan tidigare t.ex. luftbefuktare, luftrenare m m. Under slutet av 80-talet och nästan 20 år framåt växte privatmarknaden för värmepumpar mycket kraftigt vilket bidrog till företagets fortsatt stabila utveckling och ekonomi.

...och nu bioenergi för framtiden...

Värmepumpstekniken har begränsningar när det gäller att generera riktigt höga temperaturer vilket gjort att Vuab breddat sin verksamhet med modern bioenergiteknik. Bioenergi kan med fördel ersätta all användning av fossila bränslen som olja eller gas. Detta inom såväl uppvärmning och processindustri som produktion som kräver ånga. Bioenergin ger mycket lägre kostnader än att använda olja/gas och tar helt bort koldioxidutsläpp vilket vi anser vara en mycket god sak att arbeta aktivt för.

Vuab arbetar idag mot företagskunder med lösningar för bioenergi, värme och kyla.