NYHETER

De senaste nyheterna om våra kunder, branschen och om oss.

Från olja till luft/luftvärmepumpar

Karosseriteknik i Göteborg AB byter ut oljeeldade varmluftspannor till industrivärmepumpar för att sänka sin uppvärmningskostnad. Kostnaden för uppvärmning beräknas sjunka till ca 1/3 jämfört med tidigare. Den sänkta kostnaden betalar finansieringen och hela investeringen är återbetald på ca 4 år. Eftersom inomhusmiljön i verkstaden är dammig monterades en förfilterlåda till värmepumparnas inomhusdelar. Karosseriteknik i Göteborg utför reparationer och ombyggnationer av…


Skaraborgs Träförädling AB helkonverterar

och valde Vuab för nya biobränslepannor. Skaraborgs Träförädling AB konverterar från olja och direktel till vattenburen värme via biobränsle. En fristående panncentral med 2 x 500 kW fastbränslepannor installeras för att i första hand försörja nya hyvleriet, gamla hyvleriet, balpressen och måleriet med värme. Projektet är en helkonvertering för hela Skaraborgs Träförädling AB på sikt. Installationen sker i vår och…


48 värmepumpar till kontor med förråd

Fastighets AB Lännahöjden i Skogås valde Vuab som leverantör av Toshiba luft-/luftvärmepumpar till 48 kombinerade förråd och kontor. Pumparna levererar värme på vintern och kyla på sommaren.


Fristående fastbränslepanna installerad

Grimmereds Verkstad AB har under hösten 2016 installerat en bioeldad fastbränslepanna . Valet föll på en pelletseldad varmluftspanna i fristående containermodul med externt pelletsförråd. Den tidigare oljeeldade varmluftspannan har tagits bort för att frigöra plats i verkstaden åt en ny maskin och den nya pannmodulbyggnaden har målats i fasadfärgen för att smälta in. Grimmereds Verkstad AB gör en stor kostnadsbesparing…


Klimatklivet utökas och förlängs

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser satsar regeringen i höstens budget på att utöka och förlänga det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet. – Intresset för Klimatklivet är väldigt stort, och det är viktigt att satsningen förlängs så att även projekt som tar längre tid att genomföra kan söka pengarna….


Ny F-gasförordning

Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen i kraft för att ytterligare skärpas något den 1 januari 2017. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på köldmediemängd till att baseras på CO2-e koldioxidekvivalenter. Vuab erbjuder service- och kontrollavtal som innefattar läcksökning och tillhörande köldmediarapport som skall sändas till Miljökontoret…


Industriella värmepumpar till Bubs Godis

Bubs Godis AB i Jönköping valde Vuab som leverantör av tre stycken industriella luft-/luftvärmepumpar från Toshiba till sin produktionslokal. Installationen innebär sänkt energiförbrukning och betydligt lägre uppvärmningskostnad. Sedan tidigare har man även två Toshiba värmepumpar i en utställningslokal. Bubs godis tillverkar gelé- och skumgodis. Du känner säkert igen succén Hallonlakritsskallen. Till Bubs


Klimatklivet – statligt stöd till klimatsatsningar

Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018. Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar.Åtgärder som kan få stöd…


Sjunkande priser på trädbränsle och torv

Priserna på trädbränsle och torv har sjunkit under det andra kvartalet 2016. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten. Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det andra kvartalet 2016. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period. Här hittar du statistiken Trädbränsle- och torvpriser Prisstatistik för en längre…


Storbank spår kraftigt prislyft på olja

Bank of America höjer nu energiaktier till övervikt och den klassiska storbanken bedömer att oljepriset skall klättra framöver. Bank of America spår att oljepriset kan stiga till 54 dollar per fat mot slutet av det här året och till 69 dollar till halvårsskiftet nästa år, enligt Benzinga. Analytikern Savita Subramanian uppger också att energiaktier underpresterat index sedan 2009 och att…