De senaste nyheterna

De senaste nyheterna om våra kunder, branschen och om oss.

Gör som Vikentomater – byt från gas till pellets

Vikentomater installerade en pelletspanna för 4 år sedan. Nu är anläggningen betald och driftkostnaden har halverats. Läs hela artikeln här


Fossilfri produktion hos Kolafabriken

Kolafabriken i Sverige AB har tecknat avtal med Vuab om leverans och installation av en  850 kW pelletseldad ångpanna till sin kolafabrik i Bräkne-Hoby. Vuab har hjälpt Kolafabriken med allt från projektering, dimensionering, bygglov och ansökan om investeringsstöd från Klimatklivet, vilket har beviljats. Genom att ersätta 113 m³ eldningsolja med 199 ton träpellets kommer men reducera sin klimatpåverkan med 307…


Pelletspanna nr 2 till Jonsac

I samband med att den nya ägaren, Tingstadkoncernen, nu rustar upp för att producera olika produkter inom papperskassar har Vuab fått en order att ersätta oljepannan i Jonsacs södra fabrik med en 500 kW pelletseldad varmvattenpanna. Ordern innebär även helkonvertering av fabriken tillsammans med Radiator VVS. Detta är den andra pannan Vuab levererar och installerar hos Jonsac AB. Genom att…


Vallberga Lantmän investerar i bioenergi

Idag har Vallberga Lantmän tecknat avtal med Vuab om leverans och installation av pelletseldad ångpanna till foderfabriken utanför Laholm. Vallberga Lantmän är en fristående aktör, ett starkt medlemsägt förtag som förser lantbrukare med kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att bedriva ett modernt jordbruk. Vuab har hjälpt Vallberga Lantmän under hela processen från projektering och dimensionering till underlag för bygglovsansökan….


VIC Textiltvätt ersätter olja med förnybart bränsle

VIC Textiltvätt Aktiebolag är ett familjeägt tvätteri som startades redan på 1960-talet. I Göteborgsregionen är VIC det naturliga valet för många som behöver få något tvättat. Företaget har ett starkt miljöengagemang i hela sin verksamhet och en övergång till fossilfri produktion är prioriterat. När nu oljan dessutom kraftigt stigit i pris jämfört med träpellets var det ett lätt val för…


Slopad skattereduktion på fossilt bränsle

Den 1 januari 2022 upphörde möjligheten för tillverkande industri att ansöka om återbetalning eller att göra avdrag för energiskatt på el eller fossilt bränsle. Detta samtidigt som priserna på fossila bränslen ökar rejält vilket innebär en avsevärd höjning av energikostnaderna för tillverkningsindustrin. Med inhemsk energiråvara, som fossilfri pellets, sänks energikostnaderna drastiskt (det hade de gjort redan innan ändrade avdrag och…


Driftsatt bioenergianläggning hos Litab Lack

Två stycken 500 kW pelletspannor placerade i en fristående panncentral har installerats och driftsatts hos Litab Lack i Vänersborg. Anläggningen sänker energikostnaderna radikalt och minskar CO2-utsläppen med ca 240 ton/år. Pannorna förses med bränsle från pelletssilo, MAFA BIB85, som klarar leverans av hel bil och släp för bästa ekonomi. Silon är utrustad med fjärravläst nivåkontroll för automatisk påfyllning av pellets….


Spannfod AB i Vartofta blir fossilfria

  I strävan att göra det bästa för djuren och samtidigt det bästa för miljön ersättes den oljeeldade ångpannan med en helt ny pelletseldad biobränslepanna i fabriken för djurfoder. 140 m3 olja/år ersätts med 295 ton pellets/år vilket innebär minskade CO2-utsläpp med 376 ton/år. Den nya ångpannan, 750 kW, placeras i fristående panncentral med tillhörande pelletssilo. Investeringen delfinansieras genom stöd…


Bohusgjuteriet byter olja mot bioenergi

Bohusgjuteriet ersätter olja med biobränsle för uppvärmning och produktion. Bohusgjuteriet är ett anrikt bolag som under lång tid har byggt bryggor med leveransadress till olika hamnar runt om i världen. Då bohusgraniten kring produktionsanläggningen innehåller hällristningar som inte får bebyggas blev detta ett lite mer komplicerat projekt än tänkt från början. Tillsammans med kunden hittade vi en lösning i de…


Mobil pelletspanna blir ny värmekälla efter brand

Vid fyratiden på tisdagsmorgonen fick ägaren till Bottnaryds snickeri ett samtal om att hans företag stod i lågor. Både lager och värmeanläggning blev totalförstörda i branden. Tack vare en mobil panncentral, med en pelletseldad panna från VUAB, så kunde värmen till lokalerna och produktionen vara igång igen redan på fredagen. Modulen är ett komplett pannrum med integrerad pelletssilo som kan hyras…