NYHETER

De senaste nyheterna om våra kunder, branschen och om oss.

Pelletspanna blir energikälla för återvinning av lösningsmedel

Ragn-Sells och Vilokan bygger en gemensam behandlingsanläggning för lösningsmedel vid Högbytorp utanför Stockholm. Anläggningen skall återvinna och återanvända 200 000 ton lösningsmedel istället för att låta dem gå till förbränning. VUAB fick förtroendet att leverera en panncentral med pelletseldad ångpanna om 2,5 MW för att producera den processånga som krävs för anläggningen. Vill du veta mer, kontakta Martin Fogelquist: 08-630…


Solör Bionergi AB och Vuab samarbetar i nytt projekt med färdig ånga

Solör Bioenergi Värme AB har tecknat avtal med Vuab om ytterligare en bioenergianläggning, denna gång till Solör Bioenergis kund BEWI Automotive AB i Skara. Vuab skall upprätta platsbyggd panncentral med två pelletseldade ångpannor om totalt 5 MW. Pannorna kommer förse BEWI Automotive AB med fossilfri ånga, en viktig del i företagets omfattande hållbarhetsarbete. I projektet ansvarar Vuab för att projektera,…


Bioenergianläggning driftsatt hos Kolafabriken

Kolafabriken i Bräkne-Hoby har ersatt den oljeeldade ångpannan med en ny pelletseldad fastbränslepanna i fabriken och produktionen av kolor och fudge är nu fossilfri. Den årlig förbrukning om 113 m³ olja har bytts mot 199 ton träpellets vilket innebär minskade CO2-utsläpp med 307 ton per år. Ångpannan på 850 kW är placerad i en fristående EI60 brandklassad panncentral med tillhörande…


Ny order till Danica Foods

Vuab har fått förtroendet att projektera, leverera och installera en komplett bioeldad ångpanna, 850 kW, i fristående pannmodul inklusive pelletssilo till Danica Foods i Lycksele. Den nya bioenergianläggningen ersätter den befintliga oljeeldade ångpannan. Tre viktiga aspekter i projektet är att hjälpa Danica Foods som tillverkar bl a sylt att sänka sina bränslekostnader, minska miljöpåverkan/koldioxidutsläppen samt att minimera sårbarheten för livsmedelsproduktionen…


2:a pelletspannan till Stål & Rörmontage

Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB arbetar med stora och tungaprojekt och har tillverkat och levererat t ex Folke Bernadottes bro eller 70 ton tunga avbördningsluckor till slussen i Stockholm. I takt med att deras projekt blir större och större har behovet av produktionsyta ökat och i och med det även behovet av värme. Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB…


Vuab i samarbete med Solör Bioenergi

Solör Bioenergi väljer Vuab som utrustningsleverantör till Swed-jam AB i Torsby Solör Bioenergi Värme AB kommer genom installerad ånganläggning från Vuab leverera färdig ånga till Swed-jam AB:s fabrik i Torsby. Swed-jam har valt en fossilfri energilösning med ”färdig ånga” från Solör Bioenergi till sin produktion av safter, sylter och juicer. Vuab ansvarar för att projektera, levererar, installera och driftsätta anläggningen….


Leverans av fossilfri ångpanna till Kolafabriken

Leverans och installation av ny bioenergianläggning till Kolafabriken i Sverige AB är nu igång. I veckan har panncentral med pelletseldad ångpanna lyfts på plats och snart även den 85 m3 stora pelletssilon. Panncentralen dockas mot fastigheten och kopplas in mot befintligt ångsystem. Efter uppstart, besiktning och intrimning kommer pelletsanläggningen förse Kolafabriken med fossilfri och klimatsmart energi till sin produktion av…


Spannfods bioenergianläggning driftsatt

Den oljeeldade ångpannan har ersatts med en helt ny pelletseldad biobränslepanna i fabriken för djurfoder. 140 m3 olja/år ersätts nu med 295 ton pellets/år vilket innebär minskade CO2-utsläpp med 376 ton/år. Den nya ångpannan, 750 kW, är placerad i en fristående panncentral med tillhörande pelletssilo. Både panncentralen och silon levererades nyckelfärdiga och lyftes smidigt från lastbilen till sina fundament för…


Säkerställ energiförsörjningen

Behöver du hitta ersättning eller backup för gas? Vi hjälper dig säkerställa driften och energiförsörjning med alternativa bränslen. Kontakta oss för mer information: Ring 0200-25 33 25 eller maila oss på info@vuab.se


Signal & Andersson Charkuterifabrik AB producerar med biobränsle

Ny affär klar med anrika familjeföretaget Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Göteborg. Olof Larsson och Frederick Larsson driver idag detta framgångsrika bolaget i femte generationen med ett brett sortiment av köttprodukter med höga miljö-, och hållbarhetmål. Med oroliga tider och risk för gasbrist och uteblivna leveranser i det Västsvenska stamnätet har Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Göteborg valt…