De senaste nyheterna

De senaste nyheterna om våra kunder, branschen och om oss.

Installation pågår hos Tvättjänst AB

Den 20 ton tunga ångpannan är nu på plats i pannrummet hos Tvättjänst. 2,7 MW pannan skall förse tvätteriet med fossilfri energi (pellets) och levererar ca 4 ton ånga/h. Bioenergianläggningen är försedd med economizer (rökgasåtervinning) för bästa verkningsgrad och elektrostatfilter för reducering av utsläpp och partiklar. Vill du veta mer kontakta Martin Fogelquist, 08-630 30 02 , martin.fogelquist@vuab.se


Fossilfri produktion av kött & chark

I februari driftsattes en helt ny bioenergianläggning hos Delicious Food Sweden AB i Skurup. Vuab har varit totalentreprenör i projektet som omfattar leverans och installation av ny pelletseldad ångpanna med tillhörande pelletssilos. Den nya 750 kW pelletspannan är placerad i fristående panncentral vilken är sammanbyggd med fastigheten för en bekvämare åtkomst direkt från befintligt pannrum. Till panncentralen är två lackerade…


Litab Lack sänker utsläppen med 240 ton/år

Litab Lack AB i Vänersborg har tecknat avtal med Vuab och ersätter olja med bioenergi. Två stycken 500 kW pelletspannor placerade i en fristående panncentral sänker kostnaderna och minskar CO2-utsläppen med ca 240 ton/år. Pannorna förses med bränsle från pelletssilo, MAFA BIB85, som klarar leverans av hel bil och släp för bästa ekonomi. Silon är utrustad med fjärravläst nivåkontroll för…


Vasco ersätter oljepanna med luft-vattenvärmepumpar

Två Mitsubishi-Electric CAHV luft-vattenvärmepumpar för 70-gradigt vatten ersätter oljepanna hos Vasco AB i Fjällbacka. Utbytet beräknas sänka CO2-utlsläppen med ca 64 ton/år och mer än halvera kostnaden. Vasco AB är ett familjeföretag grundat 1909 i Göteborg men ligger idag i Fjällbacka. Vasco är ett kemiskt tekniskt företag som producerar rengöringsmedel och hygienprodukter, bl a var man med och tog fram…


Mobil pelletspanna värmer lakvatten

Mobil pelletspanna värmer lakvatten för biologisk nerbrytning. Den temporära bioenergianläggningen värmer 28 000 liter/h för att stötta upp vattentemperaturen under svalare årstider. Bioenergianläggningen består av en 500 kW pelletspanna med integrerad pelletssilo, placerade i containers. Hyrpannan kan flyttas och hyras periodvis när behov uppstår, t ex för byggen, spannmålstorkning m m. Är du intresserad av att hyra pelletspannan läs mer…


Ny pelletspanna till Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola byter ut sin gamla pelletspanna mot en ny modern och energieffektiv pelletspanna. VUAB levererar och installerar. Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) startade 1919 och är en av Sveriges största folkhögskolor. På skolområdet finns förutom skolbyggnader och internat även konferensanläggning, bibliotek, idrottshall och gym.


Uppvärmning med industriella värmepumpar hos Skånedäck i Eslöv AB

Skånedäck i Eslöv AB har installerat två stycken Mitsubishi luft-/vattenvärmepumpar i sin fastighet i Eslöv. Värmepumparna ersätter de tidigare gaspannorna för uppvärmning av kund- och personalutrymmen samt däckverkstaden. Pär-Olof Åkesson på Vuab har hjälpt Skånedäck i Eslöv AB med projektering och dimensionering av aktuell värmepumpslösning samt ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet vilket de har blivit beviljade med 60 %. De…


Ytab i Näsum ersätter olja med pellets

Vuab har tecknat avtal med Ytbehandlingsteknik i Näsum AB och skall installera 3 st 500 kW pelletspannor i fristående panncentral samt 2 st 85 m3  pelletssilos. Bioenergianläggningen kommer att värma upp fastigheten och lackeringsboxar. Övergången från fossil olja till pellets som bränsle innebär att kostnaden för uppvärmning beräknas sjunka med ca 70%/år och koldioxidutsläppen minska med ca 700 ton/år. Ytab…


Pelletspanna och silo installeras i Lerums kommun

Lagom till påsk installeras och driftsätts den nya, gula bioenergianläggningen i Lerums Kommun. Pelletspannan ersätter den sista oljepannan i kommunen och sänker kommunens koldioxidutsläppen med ytterligare 160 ton/år. Glad påsk önskar vi Lerum & alla andra!


Vuab sponsrar event på Vikentomater

Lördagen den 27 mars gästar Alexandra Zazzi Vikentomater. Hon kommer då att lära ut sina bästa tips och knep för att laga pasta med en riktigt god tomatsås! Eventsponsor: VUAB. Sedan 2018 odlas tomaterna fossilfritt i växthus som värms upp med pelletspannor från Vuab. Läs mer om eventet