Ny order till J H Tidbecks i Ljungsarp

Tidebecks logoTidbecks är specialister på att konstruera och tillverka svetsade nät, svetsade galler, krenelerade galler, krenelerade nät, bockade trådprodukter, metallduk och sträckmetall. Företaget grundades redan år 1840 i Stockholm.

Tidbecks har långt framskridet miljötänk och bygger verksamheten på ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ny byter företaget ut oljepannan mot pelletspanna och värmer upp sina lokaler fossilfritt. Pelletspannan som är på 100 kW och installeras i pannrum och ansluts till befintliga röranslutningar i fastigheten. En 22 m3 pelletssilo placeras utanför pannrummet med matarskruv till pannan.

Tidbecks beräknas sänka sin energikostnad med ca 74 000 kr/år och minska CO2-utsläppen med ca 35 till 2,5 ton per år.

Företaget har tillsammans med Vuab sökt och fått investeringsbidrag från Klimatklivet genom sitt egna fastighetsbolag, Lagmanshaga fastighets AB.