Ny order till Danica Foods

Desert av röda och vita lager i glasVuab har fått förtroendet att projektera, leverera och installera en komplett bioeldad ångpanna, 850 kW, i fristående pannmodul inklusive pelletssilo till Danica Foods i Lycksele. Den nya bioenergianläggningen ersätter den befintliga oljeeldade ångpannan.

Tre viktiga aspekter i projektet är att hjälpa Danica Foods som tillverkar bl a sylt att sänka sina bränslekostnader, minska miljöpåverkan/koldioxidutsläppen samt att minimera sårbarheten för livsmedelsproduktionen då oljan importeras och pelletsen tillverkas lokalt eller regionalt i Västerbottens län.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Arvid Westh, ring 031-340 07 40 eller skicka e-post till arvid.westh@vuab.se