Vithalatvätten i Vetlanda tvättar fossilfritt och sänker energikostnaden med 70%

I mitten av oktober gick Vithalatvätten från att använda olja till bioenergi i sin tvättprocess. Pelletssilon och den fristående panncentralen har placerats utanför lokalerna och anpassats för att smälta in mot fasaden.

Panncentralen innehåller en toppmodern ångpanna, som anslutits till det befintliga systemet. Konverteringen gör att Vithalatvätten minskar sina energikostnader med ca 70% vilket motsvarar ca 1 mkr/år. Dessutom sänkes koldioxidutsläppen med 537 ton/år.

Vithalatvätten som är ett familjeföretag erbjuder uthyrning av textilier till bl a hotell, restaurang och industri. Företaget har en tydlig miljöpolicy och verksamheten ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. En övergång från fossilt bränsle, som olja, till en förnybar energikälla, som pellets, är ett tydligt steg in i framtiden.

Investering trots hyrda lokaler

Redan vid första kontakten med Vithalatvätten fanns en önskan om konvertering till bioenergi, men en viss tvekan till investeringen fanns eftersom tvätteriet ligger i hyrda lokaler. När besparingskalkylen presenterades och sänkningen av energikostnader och minskade utsläpp blev tydligt svart på vitt  beslutade man att genomföra konverteringen, berättar Dragan Stanojevic, Vuab i Jönköping.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om bioenergilösningar.

Så här gick det till

Vithalatvätten-silolyft-600x400-px

Pelletssilo på plats

 Just denna silo är designad för omgivande miljö och Placerad på avsedd betongplattan.

Vithalatvätten-IMG_3031-600x400-px

Panncentral

Den fristående panncentralen med ångpannan lyfts på plats med kranbil.

Vithalatvätten-IMG_3033-600x400-px

Silo och panncentral

Pelletssilon och den fristående panncentralen framtagna i fasadens färg för att smälta in.

Vithalatvätten-interiör-600x400-px

Fossilfritt tvätteri

Tvätteriet drivs nu miljöneutralt med en 1200 kW pelletseldad ångpanna.