Vad händer med Klimatklivet?

Den nya budgeten innehåller inget Klimatkliv under 2019.

Så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida (2018-12-20):

”Det är riksdag och regering som beslutar om Naturvårdsverket ska kunna fatta nya beslut om bidrag till åtgärder under kommande år. Den budget för 2019 som riksdagen beslutat om medför att vi inte kan fatta några nya beslut till Klimatklivet. Däremot så kommer vi kunna fullfölja utbetalningarna på samtliga projekt som vi beviljat stöd till.”

Klimatklivet –

Investeringsstöd för konvertering från fossila bränslen till bioenergi

Är det dags för ditt företag att konvertera från fossila bränslen till förnybar energikälla. Då kan du vara berättigad till investeringsstöd från Klimatklivet.  Vi hjälper dig gärna med ansökan.

GÅ-PÅ-MOLN-rendered-600x400-px

Vad är Klimatklivet?

Investeringsstöd för företag och industri

Som ett led i att minska Sveriges koldioxidutsläpp har regeringen via Naturvårdsverket tagit fram ett investeringsstöd, det s k Klimatklivet. Pengarna som investeras via Klimatklivet har som främsta syfte att minska växthusgasutsläppen.

Klimatklivet ger t ex företag, kommuner och skolor investeringsstöd för att konvertera bort från fossila bränslen till t ex bioenergi. Som företag kan du till stor del få investeringen delfinansierad.

Fossilfri uppvärmning och tillverkning – ett måste

I en framtid finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom ett byta till biobränsle minskar energikostnaderna och företagets miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

Logo Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet

Energikonvertering är ett högintressant område och antalet ansökningar ligger som god tvåa efter laddstolpar. Genomförda energikonverteringar står för minskade koldioxidutsläpp med 220 00 ton, allt enligt Naturvårdsverket 2018-05-22.

Dags att ansöka

Är ditt företag på väg att byta ut olja, gas eller el mot bioenergi är det dags att skicka in en ansökan.

2018 års sista ansökningsfönster har stängt (27 september). Nästa års ansökningsfönster har offentliggjorts ännu.

Vi hjälper till med ansökan.

MAN-MED-HJÄLM-OCH-SKRIVSKIVA-rendered-600x400-px

Vi hjälper dig med ansökan

Har ditt företag rätt till stöd från Klimatklivet

Vi ser över förutsättningarna för om det ditt företag bör och har möjlighet att söka investeringsstöd via Klimatklivet.

Vi har hjälpt företag inom bl a metall-, process- och livsmedelsindustri med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna er också.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Vuab kan hjälpa er att bli ett fossilfritt framtidsföretag.

CALL-ME-600x400px (1)

Rådgivning via telefon

Vill du ha snabb info om bioenergi och om det kan vara en lösning för ditt företag.

Ring oss direkt eller lämna din kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text