Vad händer med Klimatklivet?

Det vet vi inte. Hur Klimatklivet kommer att se ut i framtiden eller om det över huvud taget kommer att finnas kvar vet vi inte idag. Det avgörs i den budget som klubbas i riksdagen tidigast den 12 december eller senast den 21 december 2018. Har du en ansökan inlämnad för Klimatklivet skall du få beslut före årsskiftet, se nedan. Vi bevakar vad som sker och uppdaterar sidan.

 

Så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida (2018-11-20):

”Information om framtida ansökningsomgångar kommer när vi vet mer om anslaget för Klimatklivet. Det bestäms i regeringens budget för 2019. De åtgärder som hittills beviljats eller som får beslut under 2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut. Naturvårdsverkets målsättning är att alla som sökt investeringsstöd i augusti-september 2018 ska få ett besked innan årsskiftet.”

 

Klimatklivet –

Investeringsstöd för konvertering från fossila bränslen till bioenergi

Är det dags för ditt företag att konvertera från fossila bränslen till förnybar energikälla. Då kan du vara berättigad till investeringsstöd från Klimatklivet.  Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Vägval Man går på moln

Vad är Klimatklivet?

Investeringsstöd för företag och industri

Som ett led i att minska Sveriges koldioxidutsläpp har regeringen via Naturvårdsverket tagit fram ett investeringsstöd, det s k Klimatklivet. Pengarna som investeras via Klimatklivet har som främsta syfte att minska växthusgasutsläppen.

Klimatklivet ger t ex företag, kommuner och skolor investeringsstöd för att konvertera bort från fossila bränslen till t ex bioenergi. Som företag kan du till stor del få investeringen delfinansierad.

Klimatklivets budget för 2018 är 1,5 miljarder, 2 miljarder 2019 och 3 miljarder 2020, vilket innebär att Naturvårdsverket fattar beslut om åtgärder som pågår in i 2023.

Fossilfri uppvärmning och tillverkning – ett måste

I en framtid finns inte utrymme för att använda fossila bränslen för uppvärmning och tillverkning. Genom ett byta till biobränsle minskar energikostnaderna och företagets miljöpåverkan reduceras radikalt. Redan idag finns det många företag som ställer höga krav på sina underleverantörer när det gäller miljövänlig och hållbar produktion.

Har ditt företag råd att inte vara fossilfritt?

Finansiering Klimatklivet, logotype

Stöd från Klimatklivet

Energikonvertering är ett högintressant område och antalet ansökningar ligger som god tvåa efter laddstolpar. Genomförda energikonverteringar står för minskade koldioxidutsläpp med 220 00 ton, allt enligt Naturvårdsverket 2018-05-22.

Dags att ansöka

Är ditt företag på väg att byta ut olja, gas eller el mot bioenergi är det dags att skicka in en ansökan.

2018 års sista ansökningsfönster har stängt (27 september). Nästa års ansökningsfönster har offentliggjorts ännu.

Vi hjälper till med ansökan.

Hjälp av man med skrivskiva

Vi hjälper dig med ansökan

Har ditt företag rätt till stöd från Klimatklivet

Vi ser över förutsättningarna för om det ditt företag bör och har möjlighet att söka investeringsstöd via Klimatklivet.

Vi har hjälpt företag inom bl a metall-, process- och livsmedelsindustri med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna er också.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Vuab kan hjälpa er att bli ett fossilfritt framtidsföretag.

 

Call me ring mig handskriven skylt

Rådgivning via telefon

Vill du ha snabb info om bioenergi och om det kan vara en lösning för ditt företag.

Ring oss direkt eller lämna din kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

 

Kontakta mig, jag vill veta mer

Hittills har vi hjälpt svenska företag att sänka CO₂-utsläppen med:

0008698

ton/år

Motsvarar 740 varv runt jorden med modern dieselbil.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag