Hur hög blir besparingen med biobränsle?

Många tror det är en glädjekalkyl, men det är det inte. Kostnaden för pellets är bara en tredjedel av priset jämfört med olja. Oljepriset förändras också rejält över tid medan pelletspriset i stort sett ligger fast. Förutom ordentligt minskade energikostnader, försvinner också koldioxidutsläppen. Lägg in företagets förbrukning i grafen och se hur hög besparing blir.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

Lägg in förbrukningen och se kostnadsbesparingen direkt!

Genom att fylla i din nuvarande förbrukning får du snabbt och enkelt en indikation på hur mycket du kan sänka företagets energi- och uppvärmningskostnader. Ett byte från fossilt bränsle till förnybar energi för ditt företag minskar både miljöpåverkan och driftkostnaderna.

Gör besparingskalkylen och se hur mycket ditt företag kan spara!

Vi hjälper dig med

 • Projektering

  Projektering

  Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektplanering

 • Installation & Driftsättning

  Installation & Driftsättning

  Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

 • Service & Underhåll

  Service & Underhåll

  Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal

 • Finansiering

  Finansiering

  Vi erbjuder finansieringslösningar.

GREEN-LEAF-text