Luftkonditionering i kontor, serverrum och samlingssal

S:t Staffans församling

S:t Staffans församling i Staffanstorp eftersträvade ett bättre och jämnare inomhusklimat året runt i sina olika lokaler. Vuab har dimensionerat och placerat aggregaten för bästa komfort samtidigt som lösningarna är flexibla och kan anpassas efter aktivitet och antal människor i lokalerna.

Läs mer