Luft-/vattenvärmepumpar till Lundavägens Fastighets AB

Luft-/vattenvärmepumpar

Värmepumpar på plats

Nytt värmesystem installeras till Lundavägen Fastighets AB. Projektet omfattar projektering och installation av två Mitsubishi luft/vattenvärmepumpar. Värmepumparna ersätter befintliga gas-pannor.

VUABs Pär-Olof Åkesson, har hjälpt fastighetsägaren Bertil Strömberg med allt från dimensionering av anläggning och förberedelser för indragning av ny elservis från E.on, till ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet, vilket har beviljats.

Bertil Strömberg, Lundavägen Fastighets AB, har inte bara tagit hänsyn till vilken besparing företaget kan göra - minskad klimatpåverkan och en mer driftsäker anläggning är parametrar som har varit mycket viktiga i beslutet.