Lager & Logistik

Behöver du värma eller kyla dina lokaler? Vi hjälper dig med rätt inomhusklimat.

Rätt temperatur i lager- och logistiklokaler

Förutsättningarna för uppvärmning i lagerlokaler och logistiklokaler varierar i allra högsta grad beroende på typ av verksamhet, storlek på lokal, isolering, fönster och garageportar som öppnas och stängs m m. Även inom en lokal kan förutsättningarna vara olika, t ex om lokalen är isolerad eller inte.

Värmepumpen sänker uppvärmningskostnaden

En värmepump förbrukar endast 1 kW och ger upp till 7 kW i värme tillbaka. Med en modern och effektiv värmepumpslösning sparar du 50-70% av din uppvärmningskostnad och blir samtidigt fossilfri om du idag värmer upp lokalerna med olja eller gas.

Luftkonditionering ökar effektivitet och trivsel

Att ha rätt temperatur inomhus kan vara avgörande för verksamheten. Redan vid 26°C sjunker koncentrationsförmågan ordentligt hos oss människor och teknisk utrustning förlorar prestanda. Ett kostnadseffektivt sätt är att använda värmepumpen som luftkonditionering för att hålla konstant inomhustemperatur eller föra att kyla ner lokalen under varma dagar och perioder.

Värme- och kylbehovsberäkning för rätt dimensionering

För att uppnå det inomhusklimat som efterfrågas för lokalen tas en värme- och kylbehovsberäkning fram. Den görs alltid på plats. Tillsammans med resultatet av beräkningen, vår kunskap och erfarenhet presenterar vi en värmepumpslösning som uppfyller dina krav och behov ihop med så låg driftkostnad och hög besparing som möjligt.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

6 saker att tänka på:

Antal personer som vistas i lokalen
Sitter du still eller rör du dig
Finns teknisk utrustning som alstrar värme
Gassar solen in genom fönstren
Stannar värmen/kylan på golvet, i taket eller intill elementet
Vilket är behovet när det är som varmast eller kallast utomhu

Byt till värmepump när du vill:

Sänka kostnaden för uppvärmning med 50-70%
Kyla ner lokalen
Få bättre och jämnare inomhusklimat
Ha nöjda medarbetare och kunder
Minska miljöpåverkan - sluta använda fossilt bränsle för uppvärmning