Gym

Behöver du värma eller kyla dina lokaler? Vi hjälper dig med rätt inomhusklimat.

För varmt eller kallt i gymmet

Är det för kallt i gymmet eller är det för varmt i träningslokalen? Blir träningen lidande? Sviker kunderna? Att ha en skön och behaglig temperatur i lokalerna kan vara avgörande för att träningspasset skall kunna genomföras så bra som möjligt för både instruktörer och utövare. Behoven varierar, ibland kräver aktiviteterna att träningslokalen kyls ner och ibland att den värms upp.

Luftkonditionering ökar effektivitet och välbefinnandet

Att ha rätt temperatur inomhus är avgörande för att kunna prestera på topp. Redan vid 26°C sjunker prestationsförmågan ordentligt. Det gäller för både människor och teknisk utrustning. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att åtgärda detta är att använda värmepumpen som luftkonditionering och kyla ner lokalen när behov finns.

Värmepumpen sänker uppvärmningskostnaden

Med en modern och effektiv värmepumpslösning sparar du 50-70% av din uppvärmningskostnad och blir samtidigt fossilfri om du idag värmer upp lokalerna med olja eller gas. En värmepump förbrukar endast 1 kW och ger upp till 7 kW i värme tillbaka.

Värme- och kylbehovsberäkning för rätt dimensionering

För att uppnå det inomhusklimat som efterfrågas i lokalen tas en värme- och kylbehovsberäkning fram. Den görs alltid på plats. Tillsammans med resultatet av beräkningen, vår kunskap och erfarenhet presenterar vi en värmepumpslösning som uppfyller dina krav och behov ihop med så låg driftkostnad och hög besparing som möjligt.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

6 saker att tänka på:

Antal personer som vistas i lokalen
Sitter du still eller rör du dig
Finns teknisk utrustning som alstrar värme
Gassar solen in genom fönstren
Stannar värmen/kylan på golvet, i taket eller intill elementet
Vilket är behovet när det är som varmast eller kallast utomhu

Byt till värmepump när du vill:

Sänka kostnaden för uppvärmning med 50-70%
Kyla ner lokalen
Få bättre och jämnare inomhusklimat
Ha nöjda medarbetare och kunder
Minska miljöpåverkan - sluta använda fossilt bränsle för uppvärmning