Butik

Behöver du värma eller kyla dina lokaler? Vi hjälper dig med rätt inomhusklimat.

Rätt inomhustemperatur i butiken - bra för affärerna

De flesta butikslokaler har stora skyltfönster och många spotlights som alstrar värme och butikens dilemma är att temperaturen i lokalen ofta är för hög. Speciellt varma sommardagar. Vintertid kan behov av kompletterande uppvärmning uppstå. Oftast med anledning av att värmen samlas i taket på grund av dålig luftcirkulation. Med en värmepumpslösning kan behovet av ett jämnt inomhusklimat året runt tillgodoses.

Luftkonditionering/kyla ökar effektivitet och trivsel

Att ha rätt temperatur i butiken är avgörande för att kunder och personal skall må bra. Redan vid 26°C sjunker koncentrationsförmågan ordentligt för både människor och teknisk utrustning. Med rätt dimensionering och placering kyler luftkonditionering kostnadseffektivt ner lokalen.

Värmepumpen sänker uppvärmningskostnaden

Med en modern och effektiv värmepumpslösning sparar du 50-70% av din uppvärmningskostnad och blir samtidigt fossilfri om du idag värmer upp lokalerna med olja eller gas. En värmepump förbrukar endast 1 kW och ger upp till 7 kW i värme tillbaka.

Värme- och kylbehovsberäkning för rätt dimensionering

För att uppnå det inomhusklimat som efterfrågas i butikslokalen tas en värme- och kylbehovsberäkning fram. Den görs alltid på plats. Tillsammans med resultatet av beräkningen, vår kunskap och erfarenhet presenterar vi en värmepumpslösning som uppfyller dina krav och behov ihop med så låg driftkostnad och hög besparing som möjligt.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

6 saker att tänka på:

Antal personer som vistas i lokalen
Sitter du still eller rör du dig
Finns teknisk utrustning som alstrar värme
Gassar solen in genom fönstren
Stannar värmen/kylan på golvet, i taket eller intill elementet
Vilket är behovet när det är som varmast eller kallast utomhu

Byt till värmepump när du vill:

Sänka kostnaden för uppvärmning med 50-70%
Kyla ner lokalen
Få bättre och jämnare inomhusklimat
Ha nöjda medarbetare och kunder
Minska miljöpåverkan - sluta använda fossilt bränsle för uppvärmning