Rätt inomhustemperatur i butiken – bra för affärerna

De flesta butikslokaler har stora skyltfönster och många spotlights som alstrar värme och butikens dilemma är att temperaturen i lokalen ofta är för hög. Speciellt varma sommardagar. Vintertid kan behov av kompletterande uppvärmning uppstå. Oftast med anledning av att värmen samlas i taket på grund av dålig luftcirkulation. Med en värmepumpslösning kan behovet av ett jämnt inomhusklimat året runt tillgodoses.

Luftkonditionering/kyla ökar effektivitet och trivsel

Att ha rätt temperatur i butiken är avgörande för att kunder och personal skall må bra. Redan vid 26°C sjunker koncentrationsförmågan ordentligt för både människor och teknisk utrustning. Med rätt dimensionering och placering kyler luftkonditionering kostnadseffektivt ner lokalen.

Värmepumpen sänker uppvärmningskostnaden

Med en modern och effektiv värmepumpslösning sparar du 50-70% av din uppvärmningskostnad och blir samtidigt fossilfri om du idag värmer upp lokalerna med olja eller gas. En värmepump förbrukar endast 1 kW och ger upp till 7 kW i värme tillbaka.

Värme- och kylbehovsberäkning för rätt dimensionering

För att uppnå det inomhusklimat som efterfrågas i butikslokalen tas en värme- och kylbehovsberäkning fram. Den görs alltid på plats. Tillsammans med resultatet av beräkningen, vår kunskap och erfarenhet presenterar vi en värmepumpslösning som uppfyller dina krav och behov ihop med så låg driftkostnad och hög besparing som möjligt.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

6 saker att tänka på:

  • Antal personer i lokalen
  • Sitter du still eller rör du dig
  • Finns teknisk utrustning som alstrar värme
  • Gassar solen in genom fönstren
  • Stannar värmen/kylan på golvet, i taket eller intill elementet
  • Vilket är behovet när det är som varmast eller kallast utomhus

Byt till värmepump när du vill:

  • Få bättre och jämnare inomhusklimat
  • Nöjdare medarbetare och kunder
  • Sänka kostnaden för uppvärmning med 50-70%
  • Minska miljöpåverkan – sluta använda fossilt bränsle
RED-CALL-ME-600x400px

Telefonrådgivning

Har du en snabb fråga om uppvärmning eller vill du veta om värmepump kan vara en lösning för ditt företag. Lämna din kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.