Litab Lack sänker utsläppen med 240 ton/år

Litab Lack AB i Vänersborg har tecknat avtal med Vuab och ersätter olja med bioenergi. Två stycken 500 kW pelletspannor placerade i en fristående panncentral sänker kostnaderna och minskar CO2-utsläppen med ca 240 ton/år.

Pannorna förses med bränsle från pelletssilo, MAFA BIB85, som klarar leverans av hel bil och släp för bästa ekonomi. Silon är utrustad med fjärravläst nivåkontroll för automatisk påfyllning av pellets.

Litab Lack AB lackerar nyproducerade lastbilar åt Volvo och Scania samt till åkerier som vill ha motivlack eller en omlackering av äldre bilar.

Vuab är totalentreprenör. Vill du veta mer kontakta Arvid West, arvid.westh@vuab.se