Lerums kommun byter sista oljepannan mot pellets

Vuab ersätter Lerums kommuns sista oljepanna med helautomatisk bioeldad fastbränslepanna.

Lerum kommun har höga hållbarhetsmål och vill vara en kommun som ligger i framkant för att bli fossilfri.  Att fortsätta elda med olja var då inget alternativ och en hållbar lösning krävdes.

Med helautomatisk pelletspanna som uppfyller de strängaste miljökraven och totalentreprenad av pannmodul och anpassad bränslesilo för en känslig miljö kunde Vuab erbjuda den bästa lösningen.