KTI AB konverterar till biobränsle

KTI AB fasad med flaggaKTI Sverige AB väljer att fasa ut oljan och energikonvertera till biobränsle. VUAB tillverkar, levererar och installerar en ny biobränslepanna för ånga. Anläggningen drivs med pellets och avger en effekten om 1050 kW och kapaciteten uppgår till 1575 kg ånga/h.

CO2-utsläppen från tvätteriverksamheten minskar med 420 ton/år. Ångpannan levereras i ett fristående modulhus och anläggningen kommer att driftsättas under sommaren.

KTI Sverige AB KTI är ett familjeföretag. Verksamheten är inriktad på kem- och vattentvätt, skrädderi- och skomakeriarbeten, försäljning av ny och begagnad inredning samt tillverkning av bland annat stolsöverdag till bussar, tåg och flyg inom offentlig och privat sektor.