KLS UGGLARPS AB minskar koldixidutsläppen med 300 ton/år

KLS UGGLARPS AB logoKLS UGGLARPS AB i Kalmar har valt att tillsammans med VUAB konvertera bort olja till förmån för biobränsle (pellets). VUAB levererar och installerar en ny komplett och nyckelfärdig ångpanna i pannrum om 750 kW för företagets produktion av livsmedel.

Genom att konvertera till biobränsle minskar KLS UGGLARPS AB sina CO2-utsläpp med ca 300 ton/år och sänker sina produktionskostnader med ca 700 000 SEK/år.

VUABs Dragan Stanojevic har hjälpt KLS UGGLARPS AB med projektering, offert, besparingskalkyl och ansökan till Klimatklivet. Klimatklivet innebär att kunden har fått ett investeringsstöd från Naturvårdsverket med 45% av den totala investeringskostnaden.

Biobränsleanläggningen beräknas vara installerad och igång under sensommaren 2019.