Klimatsmart däckimportör, NDI Sweden AB

Nordisk Däckimport installerar bioenergi

L-H Forss, NDI och P-O Åkesson, Vuab.

Nordisk Däckimport Sweden AB, har tecknat avtal med VUAB om att byta uppvärmningssytem och konverterar bort fossil olja till förmån för förnybar bioenergi.

Idag värms 1 000 m² kontor och 13 000 m² lager av en oljepanna. Pannan kommer att ersättas av en prefabricerad fristående panncentral med en 400 kW pelletspanna och tillhörande pelletssilo.

I och med konverteringen gör företaget inte bara en stor ekonomisk besparing, man minskar även sin klimatpåverkan kraftigt. När 85 m³ olja byts mot 146 ton pellets reduceras koldioxidutsläppen med 231 ton/år.

VUABs Pär-Olof Åkesson, har hjälpt NDI Sweden AB och Sverigechefen Lars-Henrik Forss genom hela processen - från projektering och bygglovsansökan till sökt investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet, vilket har blivit beviljat.

Den nya bioenergianläggningen beräknas vara igång under våren 2019.