Klimatklivet öppnar fönstret 15-28 augusti

Naturvårdsverket öppnar upp för möjligheten att söka investeringsbidrag via Klimatklivet. Det första fönstret för året är öppet 15-28 augusti 2019. Det sista fönstret öppnas upp i oktober (datum ej fastställt).

Är det dags för ditt företag att konvertera bort fossila bränslen som olja eller gas och istället ersätta med en förnyelsebar energikälla som t ex pellets. Då kan du vara berättigad till investeringsstöd från Klimatklivet.

Vi hjälper dig gärna med en bioenergilösning och med ev ansökan till Klimatklivet.

Kontakta oss