Klimatklivet är tillbaka

Logo KlimatklovetNaturvårdsverket planerar för två ansökningsperioder under 2019. En i augusti och en i oktober. Exakta datum meddelas i slutet av juni.

Vissa förändringar i stödet kommer att ske jämfört mot tidigare Klimatkliv i form av nya förordningar och vägledningar från Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Förändringarna presenteras även dessa i slutet av juni.

Regeringen har avsatt totalt 1,5 miljarder kronor för Klimatklivet 2019.

Läs mer