Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering i mötes- och konferenslokaler

Vi påverkas alla när det blir för varmt inomhus. Vi trivs bäst när inomhustemperaturen är 20-22°C. Redan vid 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. När det är för varmt behövs en luftkonditionering för att få ned inomhustemparaturen. En luftkonditionering/AC kyler, renar och avfuktar inomhusluften och hjälper till att skapa en behaglig och välkomnande konferensmiljö som höjer kvaliteten och ger nöjdare konferensdeltagare.

Luftkonditionering på konferensen

I stort sett alla möteslokaler och konferenslokaler behöver någon typ av kyla/luftkonditionering för ett behagligt och skönt inomhusklimat. Förutsättningarna varierar och hänsyn måste tas till vilken typ av verksamhet som bedrivs, lokalens utformning, antal människor, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Besök hos er

Vi kommer och besöker er och erbjuder en totallösning baserat på lokalens unika förutsättningar och behov.

  • Behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Luftkonditionering kostnader och miljö

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad.

Idag är de flesta luftkonditioneringar också effektiva och energibesparande värmepumpar som sänker uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen, vilket är ett bra val för plånboken och för miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat i mötes- och konferenslokalen!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag