Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering på kontoret

Redan vid 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. Vi påverkas alla när det blir för varmt inomhus. Blir det för varmt behövs en kylanläggning/luftkonditionering för att få ned inomhustemparaturen och hålla den på en jämn nivå. En luftkonditionering/AC kyler, renar och avfuktar inomhusluften och bidrar till en behaglig och välkomnande arbetsmiljö som ger nöjdare personal och håller prestationsförmågan på topp.

AC på kontor

På de flesta kontor/kontorsrum är det i de flesta fall nödvändigt med någon typ av kyla/luftkonditionering för ett behagligt och skönt inomhusklimat under hela arbetsdagen. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, lokalens utformning, antal människor, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Vi besöker kontoret

Vi kommer till er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Luftkonditionering kostnader och miljö

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad.

Idag är de flesta luftkonditioneringar också effektiva värmepumpar som sänker uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen, vilket är ett bra val för plånboken och miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på kontoret!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag