Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering på kliniken och i väntrummet

Alla påverkas när temperaturen inomhus stiger och blir för hög. Redan vid 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. Blir det för varmt för patienter, personal och maskiner behövs en luftkonditionering för att få ned inomhustemperaturen. En luftkonditionering/AC kyler, renar och avfuktar inomhusluften och ger en behaglig och välkomnande miljö i väntrummet och behandlingsrummet, bättre arbetsmiljö och nöjdare kunder.

Klinikens kylbehov

I väntrum och behandlingsrum krävs i de flesta fall någon typ av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och optimalt inomhusklimat året runt. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen, lokalens utformning, antal människor, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Vi kommer till kliniken

Vi besöker er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Luftkonditionering kostnader och miljö

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad.

Många luftkonditioneringar är idag också effektiva värmepumpar som sänker energiförbrukningen och uppvärmningskostnaden – ett bra val för både plånboken och miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på kliniken!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag