Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering på hotell

Vi påverkas alla när temperaturen inomhus blir för hög. När det blir för varmt behöver inomhustemperaturen sänkas med en AC/luftkonditionering som kyler, renar och avfuktar luften. Det ger en behaglig och välkomnande inomhusmiljö i t ex hotellobbyn eller hotellrummet, vilket ökar trivseln och välbefinnandet under hotellvistelsen.

Hotellets behov av luftkonditionering

I de flesta hotellrum och -lobbys krävs någon form av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och skönt inomhusklimat. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på lokalens utformning, antal människor, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Vi besöker hotellet

Vi besöker era lokaler och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Bra för plånboken, bra för miljön

Mycket låg driftkostnad, energieffektivitet och liten påverkan på miljön kännetecknar dagens luftkonditioneringar/AC.

De flesta luftkonditioneringar idag är också effektiva värmepumpar som minskar uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen.  Ett bra val för plånboken och miljön – kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på hotellet!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag