Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering i gym och träningslokaler

När temperaturen inomhus blir för hög påverkas vi alla. Blir det för varmt i gymmet/träningslokalen behövs en luftkonditionering för att få ned inomhustemperaturen och bidra till ett bra inomhusklimat för träning. En luftkonditionering/AC kyler, renar och avfuktar inomhusluften och ger en behaglig och välkomnande miljö i gymmet som stimulerar till träning och nöjda besökare.

Kylbehov i träningslokaler och gym

Varje gym eller träningslokal är unik beroende av typ av aktivitet och antal personer i lokalen, men också av lokalyta, läge, väderstreck, belysning och fönsterytor m m. Den som tränar i för hög temperatur – över 26°C – blir trött och ineffektiv. Är gymmet öppet dygnet runt hela året och behöver konstant inomhustemperatur. Då behövs en driftsäker och effektiv luftkonditionering/AC i gymmet för att skapa det rätta inomhusklimatet i träningslokalen.

Vi besöker gymmet

Vi besöker era lokaler och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Luftkonditionering kostnader och miljö

Luftkonditioneringar/AC idag är mycket energieffektiva, har mycket låg driftkostnad och liten påverkan på miljön.

Kontakta oss för en driftsäker kyllösning till gymmet och träningslokalen!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag