Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig få rätt temperatur inomhus - året runt?

Se vår film Tips inför köpet Möt våra kunder Kontakta oss

Effektiv luftkonditionering i dator- och serverrum

Det ställs höga krav på jämn temperatur och luftfuktighet i dator- och serverrum. Servrar alstrar stora mängder värme och temperaturen i datorhallen måste vara optimal för att maskinerna skall fungera utan problem. Det gäller varje dag, året om.

Serverrummets kylbehov

Dator-/serverrummets kylbehov avgörs av vilken mängd värme som avges från maskinparken tillsammans med övriga behov och förutsättningar, t ex lokalens utformning, belysning, väderstreck och fönsterytor m m.

Vi kommer till er

Vi besöker er och erbjuder en totallösning baserat på de specifika förutsättningar och behov som gäller för er.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Luftkonditionering kostnader och miljö

Dagens luftkonditioneringar/AC är mycket energieffektiva, har mycket låg driftkostnad och liten miljöpåverkan.

Kontakta oss för en optimal och säker kyllösning till server- och datorrum!

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag