KABE köper ytterligare 3 bioenergi-anläggningar

KABE fortsätter att konvertera bort fossila bränslen och har skrivit avtal med Vuab gällande anläggningar i Tenhult, Kristinehamn samt Öggestorp.

Med dessa 3 nya anläggningar har KABE nu totalt 5 bioenergianläggningar från Vuab.

Samtliga 3 anläggningar kommer att levereras och installeras under oktober/november 2017.