Installation pågår hos Tvättjänst AB

Ångpanna Tvättjänst ABDen 20 ton tunga ångpannan är nu på plats i pannrummet hos Tvättjänst. 2,7 MW pannan skall förse tvätteriet med fossilfri energi (pellets) och levererar ca 4 ton ånga/h. Bioenergianläggningen är försedd med economizer (rökgasåtervinning) för bästa verkningsgrad och elektrostatfilter för reducering av utsläpp och partiklar.

Vill du veta mer kontakta Martin Fogelquist, 08-630 30 02 , martin.fogelquist@vuab.se