Installation bioenergipanna i Kung Karlsgården

Pelletspanna Kung Karlsgården

Pelletspanna Herz 100 kW i befintligt pannrum.

Patia AB har tillsammans med oss valt att konvertera från olja till pellets på  Kung Karlsgården i Kungsör. Just nu färdigställer vi installationen av en Herz 100 kW pelletspanna i det befintliga pannrummet. Bioenergipannan förser Kung Karlsgården med värme och varmvatten.

Uppvärmningskostnaderna kommer att sänkas med ca 70% och koldioxidutsläppen minskar med 161 ton per år.