Hallberg-Rassy byter olja mot pellets

Arvid West, Vuab och Thomas Tryggvebo, Hallberg-Rassy

Hallberg-Rassy i Kungshamn bygger exklusiva båtar åt köpare från hela världen och till de största enskilda marknaderna hör Sverige.

Nu ställer företaget om från fossil olja till förnyelsebar träpellets. Genom att spara ca 600 000 kr per år i bränslekostnad för uppvärmning och sänka koldioxidutsläppen med ca 268 ton per år stärker bolaget sin konkurrenskraft och sin miljöprofil.

Vuabs Arvid Westh, har hjälpt bolaget från ansökan om investeringsbidrag hos Klimatklivet till nyckelfärdig panncentral. ”- Det är svårt att se någon annan investering som kan ge lika bra avkastning i både ekonomi och miljö!”, konstaterar Thomas Tryggvebo, platschef, och Arvid Westh.