H-fönstret byter olja mot pellets

Hfönstret-referens-VuabH-Fönstret AB har genom deras VD Daniel Kjellson tecknat avtal med VUAB och Arvid Westh om att ersätta deras fossila oljeuppvärmning med bioenergi.

Idag värms produktionslokaler och delar av kontor upp av en oljepanna. Den nya inbyggda bioeldade pelletspannan placeras i befintligt pannrum och pelletssilo placeras i kallager. Då området är väldigt sankt kommer även pålning utföras för silon.  

H-Fönstret AB är marknadsledande fönstertillverkare som står för hållbarhet. 

Genom att ersätta sitt fossila bränsle med bioenergi gör H-Fönstret AB en stor ekonomisk besparing samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med ca 80 ton per år.

VUAB:s Arvid Westh, har hjälpt H-Fönstret AB och VD Daniel Kjellson genom hela processen – från projektering, referensbesök, dimensionering och komplett installation till sökt och beviljat investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet.

Den nya bioenergianläggningen beräknas vara igång under sommaren 2020.