Tomater från VikentomatarVikentomater installerade en pelletspanna för 4 år sedan. Nu är anläggningen betald och driftkostnaden har halverats.

Läs hela artikeln här