Fristående fastbränslepanna installerad

Pellets silo lyfts på plats. Bakom står panncentralen.

Grimmereds Verkstad AB har under hösten 2016 installerat en bioeldad fastbränslepanna . Valet föll på en pelletseldad varmluftspanna i fristående containermodul med externt pelletsförråd. Den tidigare oljeeldade varmluftspannan har tagits bort för att frigöra plats i verkstaden åt en ny maskin och den nya pannmodulbyggnaden har målats i fasadfärgen för att smälta in.

Grimmereds Verkstad AB gör en stor kostnadsbesparing med den nya pannan. Från cirka 11.000 kr per månad för att värma med oljan till cirka 3.000 kr per månad med pellets. Genom en finansieringsupplägg på 48 månader kan investeringen betalas av besparingen i minskad bränslekostnad. Kraftigt minskat CO2 utsläpp var också en viktig aspekt för Grimmereds Verkstad AB i Högsbo industriområde, Västra Frölunda.

Två hål i väggen har fått en ny innebörd!

Till Grimmareds Verkstad AB