Fossilfri produktion hos Kolafabriken

Kolor i färgglada papper från KolafabrikenKolafabriken i Sverige AB har tecknat avtal med Vuab om leverans och installation av en  850 kW pelletseldad ångpanna till sin kolafabrik i Bräkne-Hoby.

Vuab har hjälpt Kolafabriken med allt från projektering, dimensionering, bygglov och ansökan om investeringsstöd från Klimatklivet, vilket har beviljats.

Genom att ersätta 113 m³ eldningsolja med 199 ton träpellets kommer men reducera sin klimatpåverkan med 307 ton CO2 -utsläpp per år och beräknas sänka sina energikostnader med ca 74%.

Ångpanna levereras i fristående modul och projektet påbörjas med förberedande markarbeten avseende gjutning av betongfundament till panncentral och pelletssilo. Driftsättning av anläggningen beräknas ske i februari 2023.

Kolafabriken i Sverige AB tillverkar fudge och kola i spännande smaker med omsorg och kärlek. Kolafabriken var den första tillverkaren av fudge i Sverige och driver idag den enda fudgefabriken som finns i landet.

Vill ni veta mer om projektet, kontakta Pär-Olof Åkesson, 040-495752, par-olof.akesson@vuab.se