Finansiering

FINANSIERING

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Kontakta oss

Extern finansiering

Om du önskar extern finansiering kan vi hjälpa er oavsett lösning – i egen regi eller via vår samarbetspartner Siemens Financial Services AB. Den finansieringslösning som normalt sett erbjuds är leasing.

Många fördelar med leasing

Vad händer när leasingavtalet löper ut?

Efter avtalstidens slut kan kunden välja:

Finansieringsmodell

Genom en betydligt lägre driftkostnad kan du normalt sett finansiera en ny anläggning och spara pengar samtidigt.

©VUAB2016

Finansieringsmodell VUAB Vuab-finans-liggande Siemens Finans

Nyheter

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text