Finansiering av energilösningar

Om du önskar extern finansiering kan vi hjälpa er oavsett lösning - i egen regi eller via vår samarbetspartner Siemens Financial Services AB. Den finansieringslösning som normalt sett erbjuds är leasing.

Lägre driftkostnad finansierar investeringen

Genom en betydligt lägre driftkostnad kan du normalt sett finansiera en ny anläggning och spara pengar samtidigt.

Vuab Finansieringsmodell copywrite2016

Leasa din anläggning

Många fördelar med leasing

Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet.
Finansiera upp till 100% av investeringen med full nyttjanderätt.
Kund behåller sin likviditet – binder inte kapital i utrustningen.
Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten.
Hela leasing-/hyresavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en utgift som kassan mår bra av.

Vad händer när leasingavtalet löper ut?

Efter avtalstidens slut kan kunden välja:

Att förlänga avtalet eller anvisa sig själv som köpare.
Att anvisa en köpare till ett förutbestämt restvärde.
Vuab-finans-liggande
Siemens Finans