Fyra olika upplägg för finansiering

Vi erbjuder finansiering för alla lösningar, i egen regi eller tillsammans med våra samarbetspartners.

 • Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet.
 • Finansiera upp till 100% med full nyttjanderätt.
 • Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna.
 • Kund behåller sin likviditet – binder inte kapital i utrustningen.
 • Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten.
 • Hela leasing-/hyresavgiften är avdragsgill.
 • Snabbare kostnadsredovisning av investeringen.
 • Behöver inte förskottera moms.

Leasing

Leasing är idag den absolut vanligaste finansieringsformen. Fördelarna är många:

 • Budget- och investeringsprocessen förenklas och förkortas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken.
 • Hela leasingkostnaden är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.
 • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
 • Vad händer när leasingavtalet löper ut?

Efter avtalstiden har leasetagaren rätt att välja enligt följande alternativ;

 • att förlänga avtalet eller anvisa sig själv som köpare
 • att anvisa en köpare till ett förutbestämt restvärde

I de fall leasetagaren själv inte utser en köpare tar leverantören hand om utrustningen.


Hyra

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Fördelarna är många:

 • Budget- och investeringsprocessen förenklas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken. Varken soliditet eller likviditet belastas.
 • Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.
 • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
 • Den juridiska äganderätten vid hyra ligger hos finansiären. Hyrestagaren åtar sig att försäkra utrustningen under nyttjandet. Vi erbjuder alla kunder en trygg försäkringslösning under hela kontraktstiden, speciellt anpassad för just hyra och leasing.

Vad händer när hyresavtalet löper ut? Efter avtalstiden slut övergår äganderätten till hyrestagaren.


Funktionshyra

Lika som hyra med tillägg för serviceavtal som är inkluderad i månadsavgiften under kontraktstiden.


Avbetalning

Avbetalningsköp kan liknas vid ett lån där kunden formellt äger utrustningen och gör avskrivningarna i sin egen balansräkning och finansiären har säkerhet i utrustningen via ett äganderättsförbehåll.

Avbetalning ger kunden en total överblick över kostnaderna avseende ränta, amortering och restskuld. Kunden kan göra extra amorteringar på avbetalningskontraktet under avtalstiden eller lösa det i förtid utan extra kostnad. Löptid och betalningsflöde kan skräddarsys efter kundens behov och kassaflöde, exempelvis vid säsongsanpassad verksamhet.

Vad händer när avbetalningskontraktet löper ut? Efter avtalstiden upphör finansiärens äganderättsförbehåll och kunden kan fortsätta att disponera utrustningen.


Vuab-finans-liggande
Siemens Finans

Finansieringsmodell

Finansiera investeringen med besparingen i din driftbudget.

 

© VUAB 2016
© VUAB 2016

Besparingskalkyl olja till pellets


Besparingskalkyl värmepumpslösning