Fastbränslepanna till Aröds Inredningar

Aröds inredningar i Torslanda har investerat i en ny fastbränslepanna och kvarn med Vuab som leverantör. Kvarnen tar hand om allt restmaterial från företagets produktion och gör det till flis som går att elda. Genom att elda restmaterial från sin egen produktion av träinredningar minskar de sina utsläpp av växthusgaser och minskar även sina transporter då restmaterialet tidigare behövde transporteras bort till höga kostnader, sk cirulär ekonomi (Cirkulär ekonomi är när ett företag utnyttjar befintliga resurser för att minska belastningen på naturen och samtidigt får en ekonomisk fördel av det.)

Genom att leasa panna och kvarn kan Aröds inredningar investera i ny utrustning utan att belasta den egna ekonomin med stora utgifter i ny utrustning. Det ger kunden en komplett cirkulär ekonomi.

Aröds inredningar