Fåddman AB använder biobränsle för värme och produktion

Fåddman AB BioenergipannaDen nya biobränsleanläggningen är nu på plats och i drift.

Den tidigare oljeförbrukningen om ca 200 m3 olja/år har ersatts med 350 ton pellets/år. Detta medför att Fåddman AB minskar sina koldioxidutsläpp med 470 ton/år. Från 502 ton/år till 32 ton/år vilket är en minskning motsvarande 78 varv runt jorden i en mellanstor dieselbil.

Hela ånganläggningen, 850 kW, levererades i en färdigbyggd panncentral av modultyp som smidigt lyftes på plats och anslöts till Fåddmans befintliga ång- och värmesystem. Till panncentralen levererade och installerade VUAB även en pelletssilo om 85 m3.

Fåddman AB i Mantorp grundades 1968 och är ett familjeföretag med fokus på charkutteriförädling av olika typer av kvalitetskött och hade tidigare en oljeeldad ångpanna som försåg fastigheten med värme samt ånga till produktionen.

Vill du veta mer, kontakta Martin Fogelquist, 08-630 30 02.