Driftsatt bioenergianläggning hos Litab Lack

Två stycken 500 kW pelletspannor placerade i en fristående panncentral har installerats och driftsatts hos Litab Lack i Vänersborg. Anläggningen sänker energikostnaderna radikalt och minskar CO2-utsläppen med ca 240 ton/år.

Pannorna förses med bränsle från pelletssilo, MAFA BIB85, som klarar leverans av hel bil och släp för bästa ekonomi. Silon är utrustad med fjärravläst nivåkontroll för automatisk påfyllning av pellets.

Litab Lack AB lackerar nyproducerade lastbilar åt Volvo och Scania samt till åkerier som vill ha motivlack eller en omlackering av äldre bilar.

Vuab är totalentreprenör. Vill du veta mer kontakta Arvid West, arvid.westh@vuab.se