Driftsäkert med bioenergi

Med en fossilfri ång- eller varmvattenpanna som drivs av bioenergi är verksamheten tryggare än om en klassisk fossildriven panna används – och anledningarna till det är många.

Just nu lever vi i osäkra tider. Omvärlden är skakig, och det påverkar tillgången till olja, gas och el. Priserna rör sig snabbt och oberäkneligt, och att det finns en risk för tillfälliga stopp i leveranserna är inte längre otänkbart.

Det bästa man kan göra som företag eller industri med ett stort energibehov i tider som dessa är att se till att ens primära energikälla produceras i närområdet, och att man kan backa upp den med andra alternativ. Det är precis vad man gör med en bioenergianläggning.

Pannmodul och pelletssilo Vallberga lantmän

Vuab erbjuder driftsäkra bioenergianläggningar

Vuab är en leverantör av modern bioenergiteknik med kunder inom flera olika branscher. Deras ång- eller varmvattenpannor drivs av träpellets som är ett fast bränsle med många fördelar – både miljömässiga, ekonomiska och när det kommer till driftsäkerhet.

Med en fastbränslepanna där energin kommer från träpellets använder du dig nämligen av ett bränsle som tillverkas i Sverige av restprodukter från skogsindustrin. En råvara där tillgången just nu bara ökar.

– I Sverige har vi mer energi som växer till i våra skogar än vad vi plockar ut ur dem, så tillgängligheten för träpellets ser väldigt bra ut under en överskådlig framtid, säger Pär-Olof Åkesson, teknisk säljare på Vuab.

Så utöver att bränslet är fossilfritt och därför inte bidrar till den globala uppvärmningen är det också en säker källa till energi i Sverige idag och i framtiden.

– Tillgängligheten för träpellets ser väldigt bra ut under en överskådlig framtid.

Enkelt att byta energikälla

Att byta anläggning kan låta som en svår och omständlig affär, och många är rädda för att det blir långa avbrott i verksamheten. Men Vuab tar totalansvaret och hjälper sina kunder hela vägen från projektering och dimensionering till installation och driftsättning.

– Att koppla den nya pannan på det befintliga systemet gör vi på ett par timmar, och vi utför det när det passar kunden bäst. Många gånger driftsätter vi våra anläggningar utan att kunden märker det i sin vardag, säger Pär-Olof Åkesson.

– Många gånger driftsätter vi våra anläggningar utan att kunden märker det i sin vardag.

När kunden väl har installerat den nya bioenergianläggningen kan man välja att låta den gamla pannan stå kvar som en backuplösning. På så sätt har man en större driftsäkerhet än innan man gick över till biobränsle.

Att ha kvar den gamla pannan är däremot inte nödvändigt för att man ska ha en trygg backup. Tack vare att Vuabs ångpannor har utdragbara brännare på vagn för backup kan kompletterande backup-brännare för olja eller gas användas vid behov, till exempel vid service.

Oavsett vilket alternativ som väljs får verksamheten en bioenergianläggning med hög driftsäkerhet och tillförlitlighet, och som när det krävs kan växla till en sekundär energikälla. Något som skapar maximal trygghet.

Pellets

Teckna pelletsvtal på våren för bästa pris och säkra leveranser.

Ytab panncentral lyfts på plats
Ny panncentral som innehåller pelletspannor lyfts på plats. Kopplas upp mot befintligt värmesystem och pelletssilo.

Dagens biobränslepannor är driftsäkra och lättskötta

Det har tidigare funnits många fördomar kring träpelletspannor, att de skulle vara sotiga, skitiga och kräva en stor arbetsinsats. Men med en anläggning som är byggd specifikt för att eldas med pellets, är det inte längre ett problem.

– Våra pannor är utformade för pellets från grunden.

– Våra pannor är utformade för pellets från grunden, och det gör att väldigt mycket sköts automatiskt. Som med alla pannor krävs det tillsyn varje dag, vecka, och månad, men det är mycket enkelt. Det viktigaste är att hålla koll på att askan hamnar där den ska, utöver det krävs det inte så mycket arbete, säger Pär-Olof Åkesson.

Utöver den egna tillsynen servas pannorna hel- eller halvårsvis, beroende på om det är en ång- eller varmvattenpanna. Ångpannorna besiktigas med hjälp av tredje part varje år.

Brännkammare med brinnande pellets inuti en pelletspanna
Brännkammare med brinnande pellets.

Framtidssäkra med hållbart biobränsle

Hållbarhet är en av de absolut viktigaste utmaningarna vi har idag, och det med rätta. Vår miljö är inte utbytbar. Både konsumenter och politiker fokuserar allt mer på att vi måste leva i ett hållbart samhälle, och att ligga i framkant med hjälp av bioenergi är ett av de bästa sätten att framtidssäkra din verksamhet.

Träpellets är en CO2-neutral energikälla. Det innebär att koldioxiden som frigörs i atmosfären är en del av naturens kretslopp, och inte ökar mängden koldioxid som olja och gas gör.

Man gör alltså en oerhörd ekonomisk besparing genom att energikonvertera sin verksamhet med en pelletspanna, och miljövinsten kommer på köpet.

– Framtiden är fossilfri. Och när verksamheten drivs med hjälp av bioenergi har du valt en hållbar, ekonomiskt trygg och driftsäker lösning. Bioenergi är det rätta valet – och det lätta valet, säger Pär-Olof Åkesson.

 

– Bioenergi är det rätta valet – och det lätta valet.

Kontakta oss för rådgivning eller förslag på lösning