Skip to content

Nytt från branschen

VUAB växer – Christer Hafström ny medarbetare från 1 maj.

Christer Hafström tillträder som projektledare Bioenergi den första maj 2019. Med sig tar Christer en gedigen erfarenhet från panntillverkaren VEÅ i Sävsjö där han arbetat i många år och i flera olika befattningar. Vuab växer inom segmentet bioenergi och vi är glada att Christer vill följa med på vår resa mot en fossilfri industri i…

Läs mer

Vuab fixar klimatet i Älmhult

Vuab har hjälp Trafikverket med en ny klimatanläggning till gångbron i Älmhult. Under det år gångbron varit igång har det gjorts 60-talet utryckningar á femtusen kronor då hissarna i gångbron stannat. Det är det slut med nu. ”- På vintern har det varit för kallt och på sommaren för varmt”, berättar Jörgen Johannesson, arbetsledare för…

Läs mer

Ansök om bidrag från Klimatklivet!

Nu är det dags att byta från fossilt bränsle till bioenergi. Ni som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet. Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan. Naturvårdsverket Klimatklivet

Läs mer

Ny F-gasförordning

Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen i kraft för att ytterligare skärpas något den 1 januari 2017. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på köldmediemängd till att baseras på CO2-e koldioxidekvivalenter. Vuab erbjuder service- och kontrollavtal som innefattar läcksökning och tillhörande köldmediarapport…

Läs mer