Säkerställ energiförsörjningen

Brännare ångpanna

Behöver du hitta ersättning eller backup för gas? Vi hjälper dig säkerställa driften och energiförsörjning med alternativa bränslen. Kontakta oss för mer information: Ring 0200-25 33 25 eller maila oss på info@vuab.se

Läs mer

Slopad skattereduktion på fossilt bränsle

Rapsfält med blå himmel

Den 1 januari 2022 upphörde möjligheten för tillverkande industri att ansöka om återbetalning eller att göra avdrag för energiskatt på el eller fossilt bränsle. Detta samtidigt som priserna på fossila bränslen ökar rejält vilket innebär en avsevärd höjning av energikostnaderna för tillverkningsindustrin. Med inhemsk energiråvara, som fossilfri pellets, sänks energikostnaderna drastiskt (det hade de gjort…

Läs mer

Ny servicechef

Thord Malm

Thord Malm tillträder den 1 januari 2022 som ny servicechef för Vuab Bioenergi. Thord kommer närmast från Enertech och Turboflame och har lång och bred erfarenhet av alla typer av bioenergianläggningar såväl som anläggningar drivna av olja eller gas. Med Thord ombord ökar vi vår kompetens ytterligare och förstärker vårt serviceteam. Han kommer tillsammans med…

Läs mer

VUAB växer – Christer Hafström ny medarbetare från 1 maj.

Christer Hafström tillträder som projektledare Bioenergi den första maj 2019. Med sig tar Christer en gedigen erfarenhet från panntillverkaren VEÅ i Sävsjö där han arbetat i många år och i flera olika befattningar. Vuab växer inom segmentet bioenergi och vi är glada att Christer vill följa med på vår resa mot en fossilfri industri i…

Läs mer

Vuab fixar klimatet i Älmhult

Vuab har hjälp Trafikverket med en ny klimatanläggning till gångbron i Älmhult. Under det år gångbron varit igång har det gjorts 60-talet utryckningar á femtusen kronor då hissarna i gångbron stannat. Det är det slut med nu. ”- På vintern har det varit för kallt och på sommaren för varmt”, berättar Jörgen Johannesson, arbetsledare för…

Läs mer

Ansök om bidrag från Klimatklivet!

Nu är det dags att byta från fossilt bränsle till bioenergi. Ni som idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet. Kontakta oss så hjälper vi er med ansökan. Naturvårdsverket Klimatklivet

Läs mer

Ny F-gasförordning

Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen i kraft för att ytterligare skärpas något den 1 januari 2017. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på köldmediemängd till att baseras på CO2-e koldioxidekvivalenter. Vuab erbjuder service- och kontrollavtal som innefattar läcksökning och tillhörande köldmediarapport…

Läs mer