Utbildning pelletspanna Södra Vätterbygdens Folkhögskola

på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Skolan har ersatt sin gamla pelletspanna mot en ny modern och energieffektiv pelletspanna för uppvärmning. Vuab har demonterat, projekterat, levererat, installerat och utbildat driftpersonal. Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) startade 1919 och är en av Sveriges största folkhögskolor. På skolområdet finns förutom skolbyggnader och internat även konferensanläggning, bibliotek, idrottshall och gym. Vill…

Läs mer
Ytab exteriör bioenergianläggning

3 st 500 kW pelletspannor i fristående panncentral samt 2 st 85 m3  pelletssilos är nu på plats hos Ytbehandlingsteknik i Näsum. Bioenergianläggningen kommer att värma upp fastigheten och lackeringsboxar. Övergången från fossil olja till pellets som bränsle innebär att kostnaden för uppvärmning beräknas sjunka med ca 70%/år och koldioxidutsläppen minska med ca 700 ton/år.…

Läs mer
KTI panncentral pelletspanna och silo

Vuab utbildar KTI:s pannskötare inför uppstart. KTI Sverige AB tvättar nu med fossilfri ånga från en ny pelletseldad biobränslepanna i en fristående panncentral. Energikostnaderna beräknas sänkas med 65-70% och CO2-utsläppen med 93% eller drygt 400 ton/år. Ångpannan är i dag besiktigad, driftsatt och personalen utbildad. På bilden ses en genomgång av den lättservade, utdragbara brännaren.…

Läs mer
Thord Malm

Thord Malm tillträder den 1 januari 2022 som ny servicechef för Vuab Bioenergi. Thord kommer närmast från Enertech och Turboflame och har lång och bred erfarenhet av alla typer av bioenergianläggningar såväl som anläggningar drivna av olja eller gas. Med Thord ombord ökar vi vår kompetens ytterligare och förstärker vårt serviceteam. Han kommer tillsammans med…

Läs mer
Ångpanna Tvättjänst AB

Den 20 ton tunga ångpannan är nu på plats i pannrummet hos Tvättjänst. 2,7 MW pannan skall förse tvätteriet med fossilfri energi (pellets) och levererar ca 4 ton ånga/h. Bioenergianläggningen är försedd med economizer (rökgasåtervinning) för bästa verkningsgrad och elektrostatfilter för reducering av utsläpp och partiklar. Vill du veta mer kontakta Martin Fogelquist, 08-630 30…

Läs mer
Bioenergianläggning hos Delicious Food

I februari driftsattes en helt ny bioenergianläggning hos Delicious Food Sweden AB i Skurup. Vuab har varit totalentreprenör i projektet som omfattar leverans och installation av ny pelletseldad ångpanna med tillhörande pelletssilos. Den nya 750 kW pelletspannan är placerad i fristående panncentral vilken är sammanbyggd med fastigheten för en bekvämare åtkomst direkt från befintligt pannrum.…

Läs mer
Litab Lack

Litab Lack AB i Vänersborg har tecknat avtal med Vuab och ersätter olja med bioenergi. Två stycken 500 kW pelletspannor placerade i en fristående panncentral sänker kostnaderna och minskar CO2-utsläppen med ca 240 ton/år. Pannorna förses med bränsle från pelletssilo, MAFA BIB85, som klarar leverans av hel bil och släp för bästa ekonomi. Silon är…

Läs mer
Pelletspanna att hyra

Mobil pelletspanna värmer lakvatten för biologisk nerbrytning. Den temporära bioenergianläggningen värmer 28 000 liter/h för att stötta upp vattentemperaturen under svalare årstider. Bioenergianläggningen består av en 500 kW pelletspanna med integrerad pelletssilo, placerade i containers. Hyrpannan kan flyttas och hyras periodvis när behov uppstår, t ex för byggen, spannmålstorkning m m. Är du intresserad av…

Läs mer
Utbildningsplatser på Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola byter ut sin gamla pelletspanna mot en ny modern och energieffektiv pelletspanna. VUAB levererar och installerar. Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) startade 1919 och är en av Sveriges största folkhögskolor. På skolområdet finns förutom skolbyggnader och internat även konferensanläggning, bibliotek, idrottshall och gym.

Läs mer
Ytab

Vuab har tecknat avtal med Ytbehandlingsteknik i Näsum AB och skall installera 3 st 500 kW pelletspannor i fristående panncentral samt 2 st 85 m3  pelletssilos. Bioenergianläggningen kommer att värma upp fastigheten och lackeringsboxar. Övergången från fossil olja till pellets som bränsle innebär att kostnaden för uppvärmning beräknas sjunka med ca 70%/år och koldioxidutsläppen minska…

Läs mer