Koldioxidutsläpp från pellets kommer från tillverkning och transport. Förbränningen av pellets släpper inte ut någon koldioxid.