Bohusgjuteriet ersätter olja med biobränsle för uppvärmning och produktion.

Bohusgjuteriet är ett anrikt bolag som under lång tid har byggt bryggor med leveransadress till olika hamnar runt om i världen. Då bohusgraniten kring produktionsanläggningen innehåller hällristningar som inte får bebyggas blev detta ett lite mer komplicerat projekt än tänkt från början.

Tillsammans med kunden hittade vi en lösning i de gamla ballastutrymmena. Utrymmet får ett nytt golv och kommer att inrymma en komplett bioenergianläggning i form av kombinerad pellets- och flispanna med armaturer och ackumulatortank samt pelletssilo och flisficka, utan att påverka vare sig produktion eller hällristningar.

Vill du veta mer, kontakta Arvid Westh, arvid.westh@vuab.se, 031-340 07 42.