Bioenergianläggning driftsatt hos Kolafabriken

Blå ångpannemodul med pelletssilo hos KolababrikenKolafabriken i Bräkne-Hoby har ersatt den oljeeldade ångpannan med en ny pelletseldad fastbränslepanna i fabriken och produktionen av kolor och fudge är nu fossilfri.

Den årlig förbrukning om 113 m³ olja har bytts mot 199 ton träpellets vilket innebär minskade CO2-utsläpp med 307 ton per år.

Ångpannan på 850 kW är placerad i en fristående EI60 brandklassad panncentral med tillhörande pelletssilo.

Både panncentral och pelletssilo levererades nyckelfärdiga till Kolafabriken där de lyftes på plats och anslöts till fabrikens befintliga ångsystem.

Anläggningen driftsattes i mars 2023 och är delfinansierad via stöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet.

Vill ni veta mer, kontakta Pär-Olof Åkesson, 040-495752, par-olof.akesson@vuab.se