Restavfallet - blir morgondagens uppvärmning

Återvinning och återanvändande av eget restavfall sänker kostnader, minskar utsläpp av växthusgaser och beroendet av externa leverantörer.

Ge ditt företag en hållbar och stabil framtid. Tillverka din egen energi, skapa ditt egna kretslopp och bli självförsörjande Vi hjälper dig.

Återanvänd spillet från din produktion och skapa ny energi

Det går att återvinna restavfallet från tillverkningen och slippa problem med bortforsling av produktionsresterna och kostnaderna det medför. Att återvinna och återanvända spillet från tillverkningen för att skapa ny energi till ny produktion bidrar till företagets egna kretslopp. Det minskar utsläppen av växthusgaser och sänker energikostnaderna -  en del av en cirkulär ekonomi.

Möts de i grinden? Tankbilen med oljeleveransen och lastbilen med restavfallet från produktionen?

Lastbil med restavfall

Lastbil Fossilt bränsle

Återanvänd restprodukterna istället för att forsla bort dem

I den cirkulära ekonomin är fossilfri tillverkning och återvinning av restmaterial två mycket viktiga delar. Att ta vara på möjligheten att i sitt egna kretslopp återanvända restprodukter om och om igen för att skapa ny energi för tillverkning och uppvärmning är så gott som en förutsättning för framtiden.

Detsamma gäller om du i dagsläget är tvungen att forsla bort och betala för att bli av med spill från produktion och samtidigt köpa in t ex fossil energi i form av olja för uppvärmning.

Kan du inte elda restprodukterna kan ett alternativ  vara att sälja restavfallet från tillverkningen vidare till t ex ett fjärrvärmeverk för att finansiera inköp av pellets.

Företag bidrar till en bättre miljö

Det är nödvändigt att vi sänker koldioxidutsläppen och minskar utsläppen av växthusgaser i svensk industri. Alla verksamheter och branscher måste göra vad de kan för att hjälpa till att vända de negativa effekterna på miljön.

Hur då?

Använd det egna restavfallet i en anpassad bioenergipanna till att skapa ny energi. Genom att tänka cirkulär ekonomi och skapa ett eget kretslopp kan svensk industri och företag både minska koldioxidutsläppen och minska kostnaderna för uppvärmning och produktion. Vi hjälper dig.

 

Kan resterna från produktionen bli nya energi?

Vi tar fram en energilösning utifrån det egna restavfallet

Vi tar reda på följande:

  • Vi gör en analys av restprodukten. Hur mycket energi går det att få ur i restavfallet. Innehåller den några gifter, t ex lim- och färgrester
  • Vilket energiinnehåll har restprodukten, kan företagets hela behov ersättas av restavfallet
  • Vilket energiinnehåll måste produceras
  • Vilka utsläppskrav måste uppfyllas (direktiv gäller GMT EMT)
  • Vilken typ av utrustning krävs för önskad/bästa effekt

Vi presenterar en nyckelfärdig bioenergilösning

Utifrån analysen tar vi fram en pannlösning som uppfyller kraven på energimängd, direktiven för rökgasutsläpp och inte minst driftsäkerhet. En analys av restprodukten och modern teknik är förutsättningarna för att ta fram en effektiv lösning.

Fördelar med att återanvända eget restavfall

Minskade kostnader för energi
Minskade utsläpp av växthusgaser
Minskade kostnader för bortsforsling av restavfall
Minskad oberoende av externa leverantörer och marknader
Ökad konkurrenskraft tack vare miljöprofil
  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser