Spara pengar genom att byta till bioenergi

Ladda ner vårt informationsblad om bioenergi och hur vi tar hand om konverteringen från start till mål.

Spara pengar genom att byta till bioenergi

En betydande del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxid-subventionen för tillverkande företag togs bort den 1 januari 2018.

 

”Många blir positivt överraskade när vi förklarar att investering i biobränslelösning normalt betalar sig på tre till fem år”

 

Biobränsle är ett mycket attraktivt alternativ av flera anledningar.

För det första energipriset som är en tredjedel jämfört med olja.

För det andra för att du i ett slag plockar bort företagets – troligen enskilt största koldioxidutsläpp.

För det tredje eftersom du genom att bli fossilfri blir en attraktivare leverantör till dina kunder.

Det säger Michael Throxe, vd på Vuab, ett företag som levererat lösningar för värme och klimat i över 40 år.

Det tredje är en allt viktigare aspekt, eftersom allt fler företag, oavsett storlek, ställer hårda krav på sina leverantörer att ha en helt fossilfri produktion. Företag som använder fossila bränslen i sin produktion behöver med andra ord tänka om, och det snart. Två ton pellets motsvarar en kubikmeter olja där den senare står för hela 2,69 ton koldioxid per kubik.

Pellets är koldioxidneutralt, eftersom råvaran - trädet – bundit lika mycket koldioxid under hela sin livstid som frigörs vid förbränning.

-När vi talar om bioenergi så avser vi i de allra flesta fall eldning med pellets. Ett 100 procent förnybart bränsle där råvaran kommer från restprodukter från sågverksindustrin. Tillgången på denna råvara är och kommer att vara mycket god.

Ett vanligt missförstånd som han menar finns bland dem som idag använder gas eller olja är att bioenergi inte skulle vara lika driftsäkert samt att det kräver extra personalresurser.

- Jag tror att det lever kvar från privatmarknaden där de allra första pelletspannorna hade barnsjukdomar. Moderna pelletspannor för industrin har ytterst hög verkningsgrad, är mycket driftsäkra och kräver en minimal tillsyn och underhåll. Bränsleinmatningen sker till exempel helt automatiskt och 30 ton pellets genererar bara ett par hinkar aska. Underhållet inskränker sig till kanske två, tre timmar i månaden, säger han.

Det handlar med andra ord mer om ett pedagogiskt problem, det att köpare ska få rätt information. Marknaden är omogen och få vet vart de ska vända sig och hur de ska kunna bedöma om en offererad lösning är bra och till rätt pris.

- Många blir positivt överraskade när vi förklarar att en investering i en biobränslelösning normalt betalar sig på tre år om kunden till exempel förbrukar 100–150  kubikmeter olja per år. Investeringen är inte större än att den med hjälp av Vuab:s finansieringmöjligheter ryms inom ramen för driftbudgeten för befintlig fossileldad lösning.

Huvudanledningen till ovanstående är att bränslekostnaden är så markant mycket lägre än jämfört med till exempel olja. Skillnaden i löpande kostnader växer ytterligare med ökat oljepris och slopandet av den tidigare nämnda koldioxidsubventionen för de företag som fortsätter elda fossilt. Det finns i grunden två vägar för att konvertera från olja till biobränsle, förklarar han.

- Det ena är att man byter uppvärmningslösning i befintligt pannrum. Det andra att vi installerar en nyckelfärdig panncentral inklusive pelletssilo som båda levereras färdig på lastbil och placeras utanför fastigheten. I det senare fallet behöver man bara göra ett driftstopp på maximalt ett par timmar i samband med växlingen av energikälla och kunden kan behålla befintlig oljepanna som spets eller backup. När det kommer till investeringen nämner Michael Throxe två alternativ.

- Det första är att kunden själv gör investeringen, det andra att vi hjälper kunden med en anpassad finansiering. I båda fallen sparar kunden mycket pengar.

Det finns även statliga investeringspengar att söka och Vuabs kunder har lyckats väl med att söka investeringsbidrag.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Intervju med Michael Throxe, VD, Vuab 2017

Ladda ner informationsbladet om bioenergi

”- Många blir positivt överraskade när vi förklarar att en investering i en biobränslelösning normalt betalar sig på tre till fem år.” Säger Michael Throxe, VD Vuab

Här kan du ladda ner en sammanfattning om hur vi ser på bioenergi för företag. Vilka fördelar det finns för företagare att konvertera bort fossilt bränsle till förnybart bränsle. Mycket nöje!

CONTENT-INTERVJU-BIOENERGI-600x400px