Nyckelfärdig pelletsanläggning

Pannanläggningar för varmvatten och ånga som ger hållbar och ekonomisk uppvärmning och produktion/tillverkning.

Vi är med dig hela vägen

Vårt erbjudande

Nyckelfärdig anläggning

Vi erbjuder företag och industrier en komplett, nyckelfärdig leverans av pannanläggningar för bioenergi - från rådgivning, projektering och projektledning till installation och service.

Våra helhetslösningar skapar ett ekonomiskt, miljösmart  och hållbart företagande in i framtiden.

Vårt ansvar

Totalansvar

Vi tar totalansvaret för att vägen till en ny bioenergianläggningen skall bli så smidig som möjligt för dig och ditt företag.

Våra kompetenta medarbetare är med från första kontakt till installation och driftsättning. Projektledaren driver hela projektet och gör att din tid inte tas i anspråk mer än absolut nödvändigt och du kan fortsätta med ordinarie arbetsuppgifter.

Installation och driftsättning sköts av vår egen installations- och serviceavdelning tillsammans med utvalda underleverantörer och avslutas med en genomgång och utbildning av pannan med berörd personal samt överlämnande av Drift- & Underhållspärm.

Med oss är du trygg

Rätt anläggning

Våra produkter och lösningar är framtagna för att generera energieffektivitet, ekonomisk besparing, minskad miljöpåverkan och hög driftsäkerhet.

Med nära 50 års erfarenhet av energilösningar tar vi totalansvaret för projektet från första spadtaget till driftsatt anläggning och service.

Tillsammans minskar vi energikostnaderna och belastningen på miljön – Miljösmart energi!