Steg för steg mot bioenergi

Enkelt och lönsamt

En vanlig åsikt är att det är omständligt att byta energikälla. Att det är dyrt, tar tid och skapar avbrott i verksamheten är andra synpunkter. Det är enklare och går snabbare än du tror samtidigt som du får en hög besparing, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vår process ”Steg för steg mot bioenergi” har 4 tydliga steg hur att genomföra en konvertering från start till mål Självklart satt i ett tidsperspektiv.

Kontakta oss, så presenterar vi ”Steg för steg mot bioenergi” och vad varje steg innefattar.

 

Ett första möte för behovsanalys.

Presentation av möjlig lösning och trolig besparing.

Besparingskalkyl och skarp offert presenteras.

Avtal skrivs och konverteringen mot bioenergi startar.

Finansiera med Klimatklivet

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläpp som påverkar klimatet.

Om du idag har uppvärmning från fossilt bränsle – olja, gas eller gasol – kan du få stora delar av investeringen betald genom att ansöka om bidrag från Klimatklivet.

Kontakta oss. Vi hjälper dig med ansökan.

Läs mer »

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag